+370 687 39377

TUMOSA.LT TURINIO NAUDOJIMO BEI ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS


(1) Šios Turinio naudojimo bei asmens duomenų apsaugos taisyklės („Taisyklės“) reglamentuoja naudojimąsi interneto svetaine TUMOSA.LT („Interneto svetainė“). Interneto svetainės lankytojas („Lankytojas“), naudodamasis Interneto svetaine, visiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis.

(2) Jeigu nėra išdėstyta kitaip, Interneto svetainės administratorius turi intelektinės nuosavybės teises į šią Interneto svetainę ir bet kokį turinį, esantį šioje Interneto svetainėje. Visos administratoriaus intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos.

(3) Lankytojas gali peržiūrėti, atsisiųsti tik saugojimo duomenų laikmenoje tikslais, taip pat spausdinti šios Interneto svetainės turinį savo asmeniniam naudojimui, laikantis žemiau pateiktų apribojimų.

Lankytojui draudžiama:

  • (a) iš naujo bet kokiais kanalais skelbti šioje Interneto svetainėje esantį turinį, išskyrus nuotraukas, (įskaitant turinio paskelbimą kitoje interneto svetainėje), negavus kiekvienam turinio naudojimo atvejui išankstinio rašytinio Interneto svetainės administratoriaus sutikimo bei aiškiai nenurodžius Interneto svetainės kaip tokio skelbiamo turinio šaltinio (t.y. nepateikiant internetinės nuorodos į www.tumosa.lt;
  • (b) atgaminti, dauginti, kopijuoti ar kitaip naudoti Interneto svetainėje esantį turinį komerciniams tikslams;
  • (c) redaguoti ar kitaip keisti bet kokį šioje Interneto svetainėje esantį turinį;
  • (d) iš naujo platinti šioje Interneto svetainėje esantį turinį, išskyrus turinį, kuris specialiai ir aiškiai numatytas platinimui iš naujo arba platinamas šio punkto (a) dalyje nurodytomis sąlygomis.

(4) Interneto svetainė yra nuolat tobulinama ir atnaujinama, kad turinys visais pateikiamais klausimais būtų teisingas. Tačiau Interneto svetainės turinys yra išimtinai informacinio pobūdžio, todėl administratorius negarantuoja, jog Interneto svetainėje aprašomos technologijos ar įranga bus tinkama ir pritaikoma kiekvieno Lankytojo poreikiams. Išsami ir konkrečiam Lankytojui pritaikyta konsultacija ar technologinis sprendimas gali būti pasiūlytas tik Lankytojui tiesiogiai kreipiantis Interneto svetainėje nurodytais kontaktais. Atsižvelgiant į tai, Lankytojas asmeniškai atsako už bet kokius padarinius, kurie atsirado ar galėjo atsirasti dėl to, jog Lankytojas vadovavosi Interneto svetainėje pateikiama informacija.

(5) Interneto svetainė gali talpinti nuorodas į trečiųjų šalių tinklapius. Interneto svetainės administratorius neatsako už šiuose tinklapiuose pateiktą informaciją, jos turinį ir vykdomą veiklą.

(6) ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Lankytojo asmens duomenys bus tvarkomi tik tuo atveju, jei Lankytojas laisva valia juos pateiks naudodamasis Interneto svetaine. Be atskiro Lankytojo sutikimo, kurį Lankytojas bet kada gali atšaukti, INTERNETO SVETAINĖ NEPERDUOS LANKYTOJO ASMENS DUOMENŲ ARBA ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESO TRETIESIEMS ASMENIMS.

Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pasiteirauti apie išsaugotus savo duomenis, taip pat gali reikalauti juos pataisyti, ar, prireikus, ištrinti. Šiais klausimais prašome kreiptis el. paštu, kurį rasite skiltyje „Kontaktai“.

(7) Išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai nurodyta, jokie Interneto svetainėje nurodomi įrengimų ar jų gamintojų prekių ženklai ar žymenys nėra susiję su UAB „Tumosa ir partneriai“, UAB „Tumosa ir partneriai“ nėra licencijuotas šių ženklų atstovas ir bet kokios nuorodos į juos yra pateikiamos tik Interneto svetainės lankytojų patogumui.

(8) Šios Taisyklės yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos teisę. Bet kokie su jomis ar Interneto svetaine susiję nesutarimai bus sprendžiami draugiškų derybų būdų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.